Gå videre til hovedindhold

 

Nyheder

Generalforsamling

Oprettet: 22.02.2019 Forfatter: Jan Schmidt

Der INDKALDES TIL GENRALFORSAMLING, TORSDAG 28 februar kl 19:00 i vores lokale på Kappelborg.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Dagsorden og regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Dagsorden  

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning fra bestyrelsen. 

Formandens (Bennys) beretning 28-02-2019 Generalforsamling

Skagen Computer Klub.

3. Forelæggelse af regnskab. 

4. Indkomne forslag. Ingen endnu, men medlemmer kan godt nå det endnu.

5. Valg: a) Som KassererJan Schmidt, som næstformand Jytte Christensen, Kaj Aksel Jensen.

Medlemmer som ikke er på valg. Anker Kirkedal og Benny Sørensen.

b) 2 revisorer. Søren Weesgaard og Lars.

6. Eventuelt.

 

Skagen Computerklub  •  Skolevej 5  •  9990  •  Skagen  •  E-mail: Skawcomp@gmail.dk