Nyheder

Dagsorden

Oprettet: 13.02.2020 Forfatter: Jan Schmidt

Dagsorden for den ordinære generalforsamling.

1. Valg af dirigent.

2. Beretning fra bestyrelsen.

3. Forelæggelse af regnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Valg: a) bestyrelse: Formand, næstformand, kasserer, sekretær samt 3 medlemmer.

b) 2 revisorer.

6. Eventuelt.

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, hvor 2-3 vælges på ulige årstal og 3- 4 vælges på lige årstal. Hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.

2 revisorer vælges hvert år.

Generalforsamlingen vælger af sin midte, formand, næstformand, kasserer, sekretær samt 1- 3 medlemmer.