topbanner_1.jpg

 

 

Generalforsamling den 25 feb. 2016 

Referat.

 

1. Valg af dirigent. Valgt blev Kaj Jensen (Bette Kaj)

 

2. Beretning fra bestyrelsen. Formanden Benny Sørensen fremlagde 2015 hændelser m.m. fra året som er gået. Generalforsamlingen godkendte beretningen.

 

3. Forelæggelse af regnskab. Jan Schmidt fremlagde regnskabet, som findes på vores hjemmeside www.skawcomp.dk og regnskabet blev vedtaget.

 

4. Indkomne forslag. En enig bestyrelse foreslog (På grund af vores gode økonomi), at sænke KONTIGENTET ned til 200 kr halvårligt. Det blev vedtaget. Efterfulgt af klapsalver.

 

5. Valg: a) bestyrelse: Næstformand Anker Kirkedal, Kassere Jan Schmidt, og Calle Clemmesen for 2 år. Som suppleant blev Kaj Jensen genvalgt.

 

b) 2 revisorer. Kurt Rasmussen og Bent Horsevad, som suppleant blev Frede Svendsen valg.

 

6. Eventuelt. Onsdags Caféens medlemmer, roste især Bette Kaj og Calle, men også Anker for, som det blev sagt stor hjælp til alle de forskellige PC opgaver. Det vidner om en god stemning i Klubben. Under dette punkt, blev der forslået en lille fest, når vi skal gå på sommerferie. Af Johnnie Andersen, der blev diskuteret flere forslag. Bestyrelsen vil på et senere tidspunkt tage stilling til dette forslag.

 

Så blev det tid til at kikke på lokkemaden. En stor Pålægskagemand, som blev fortæret, sammen med en hyggelig snak om, både klubben, men også alle andre sociale ting fra især SKAGEN.

 

" OBS "
Nyheder
klik her