topbanner_1.jpg

 

 

 

Der INDKALDES TIL GENRALFORSAMLING, TORSDAG 15 februar kl 19:00 i vores lokale på Kappelborg. REFERAT.

 

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Dagsorden og regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Dagsorden  

 

1. Valg af dirigent.

 

Kaj Jensen blev valgt.

 

2. Beretning fra bestyrelsen.

 

Formandens (Bennys) beretning 15-02-2018 Generalforsamling

 

Skagen Computer Klub.

 

 

 

Hvordan går det i vores KLUB. Jeg synes det går fint.

 

 

 

Klubben har nu her i sidste vinter købt en, efter min mening. Fantastisk scanner, så er der nogle af vore medlemmer, som ligger inde med en bunke familie eller andre billeder. Kan denne maskine bruges til at lave flotte kopier.

 

 

 

Et stort emne, som har fyldt meget i vores klub arbejde har været WINDOWS 10. Jo det er nok på vej til at bliver det bedste styresystem, som Microsoft har lavet til dato. Husk der ligger en Window 10 bog i vores skab, til fri afbenyttelse

 

Foreningens formål er, at udbrede interessen for computere og dette søges opfyldt blandt andet gennem følgende aktiviteter:

 

· At afholde møder, foredrag og lignende, med information omkring computere og deres tilbehør.

 

At give foreningens medlemmer mulighed for at udveksle erfaringer og meninger på området.

 

At hjælpe medlemmer til forståelse af programmer og maskiner.

 

At søge tilvejebragt demonstrationer af computere og udstyr.

 

Jeg bliver af og til spurgt, hvad er forskellen på onsdags Caféen og Torsdags Klubmøde. Jo om onsdagen er det nok det rigtige sted at begynde hvis man er ny sammen med sin PC. Torsdagen er det nok mere de medlemmer som er lidt mere hvad skal vi sige. Ingenting bortset fra været med flere år. Jo som ny er det nok nemmere at få hjælp til de almindelige begynder problemer. Husk alle sammen der findes ingen dumme spørgsmål, om computer.

 

Som sædvanlig, en stor tak til Anker, Calle og Kaj for hjælpen om onsdagen, nu er Jan også begyndt at komme og hjælpe. Nu må vi sige det er en stor viden base, som er vi kan drage nytte af. Godt gået alle sammen.

 

PBV. Benny

 

3. Forelæggelse af regnskab.

 

Lidt kludder med revisorer, men generalforsamlingen godkendte regnskabet.

 

4. Indkomne forslag. Stem om flyt Onsdags Caféens åbnings tid. Fra, som nu 1430 til 1400

 

Blev vedtaget.

 

5. Valg: a) Som formand Benny Sørensen, som næstformand Jytte Christensen, Suppleant (Kaj Aksel Jensen)

 

Blev alle genvalgt.

 

b) 2 revisorer. Kurt Rasmussen og Helle Wittus Hansen.

 

Her blev Søren Weesgaard og Lars.

 

6. Eventuelt.

 

 

 

Her gik snakken derudaf. Til kaffen havde købt en brunsvirre, ja faktisk 2, som forsvandt med stor tilfredsstille.

 

 

 

En god stille og rolig Generalforsamling

 

 

 

PBV

 

 

" OBS "
Nyheder
klik her